Thông báo tổ chức đào tọa y khoa liên tục X-Quang lồng ngực

Kính gửi: …………………………………………………………… Nhằm nâng cao kiến thức về phân tích, đánh giá tổn thương phổi trên phim X – quang lồng ngực, Hội Hô hấp Việt Nam phối hợp Hội Hô hấp Hà Nội tổ chức khóa đào tạo “X – quang lồng ngực” cho các bác sỹ chuyên khoa Nội, Hô hấp, Hồi […]

Tư vấn COPD