Giới thiệu


Đứng trước thực trạng tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính và hen phế quản ở Việt Nam rất cap (ước tính khoảng 10% dân số Việt Nam mắc bệnh phổi mạn tính hoặc hen phế quản)

Ngày 20 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2331/QĐ-TTg trong đó xem bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản là một trong các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế. Các nội dung của chương trình quốc gia này bao gồm ...

Tin tức

bang CATbang ACT
  • Hướng dẫn sử dụng thuốc Spiriva

  • Cách dùng bình xịt định liều

  • Cách dụng bình hít loại Accuhaler

  • Cách dùng bình hít Tubuhaler